Į pirmą puslapį Apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę  
       Apie lankymąsi     Relikvijos     Kelionės     Maldos     Pasirengimas     Kontaktai    Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė  
 

Publikacijos, STRAIPSNIAI, KNYGOS lietuvių kalba

PUBLIKACIJOS (TEKSTAI...)

ARtuma

ATEITIS

Bažnyčios žinios

BERNARDINAI.LT

KITI Straipsniai lietuvių k. apie Teresėlę

Pierre Descouvemont. Šventosios Teresėlės artimo meilė. Iš prancūzų k. vertė ses. Adelė Petraškaitė // Katalikų pasaulis. 1994 m. liepa. Nr. 7. P. 4.

Apie mažąją Teresėlę šiandien. Pokalbis su Lisieux (Lizjė) ir Bayeux (Bajė) vyskupu Guy Gaucher // Katalikų pasaulis. 1992 m. spalis. Nr. 15. P. 22.

Švč. Jėzaus Širdies Teresė OCD. Recenzija: Kūdikėlio Jėzaus ir Švenčiausiojo Veido Teresė šv. Vienos sielos istorija: Autobiografiniai rankraščiai / vertė Vaclovas Šiugždinis. – V.: Katalikų pasaulis, 1995. – 344 p., iliustr. – 4 000 egz. // Naujasis židinys-Aidai. 1996 m. balandis. Nr. 4. P. 261.

Vysk. Guy Gaucher. „Jaučiuosi turinti mokytojos pašaukimą“. Iš prancūzų k. vertė Zita Petraitytė // Katalikų pasaulis. 1994 m. sausis. Nr. 1. P. 36; vasaris. Nr. 2. P. 29.

Maksencijus van der Meršas. Mažoji šventoji Teresė / iš lenkų k. vertė ses. Loreta Paulavičiūtė // Katalikų pasaulis. 1991 m. Nr. 17–24; 1992 m. Nr. 3–14; 16.

Knygos apie šv. Teresėlę lietuviškai

1. Guy Gaucher. Teresės Marten gyvenimo istorija (1873–1897): sesuo Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė / iš prancūzų k. vertė Zita Petraitytė. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994. – 222 p., iliustr.

Ši knyga yra tarsi įvadas įVienos sielos istoriją. Žingsnis po žingsnio čia atskleidžiamas visas gyvenimo kelias Martenų šeimos jaunėlės, kuri, nepaisydama visų savo silpnybių, taip drąsiai patikėjo gailestingąja Tėvo Meile, pasak popiežiaus Jono Pauliaus II, „pagrindine Evangelijos Tiesa“. Šios knygos autorius – karmelitas, Lizje vyskupas, garsus jos gyvenimo ir dvasinio palikimo tyrinėtojas.

2. Tėvas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus. Tavo meilė augo kartu su manim: genialioji Lizjė Teresė / iš prancūzų k. vertė s. Adelė Petraškaitė. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000. – 136 p. [Notre-Dame de vie centras]

Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasią, jos žinios naujumą gyvai atskleidžia vienas žymiausių jos mokinių XX amžiuje – Dievo tarnas karmelitas Kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus.

3. Jacques Gauthier. Trokštu! Nuo mažosios Teresėlės iki Motinos Teresės / iš prancūzų k. vertė Aušra Grigaravičiūtė. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 118 p.

Koks gelminis ryšys sieja šv. Teresę Lizjietę ir pal. Motiną Teresę? Ne tai, kad jos trokšta Jėzaus, o tai, kad Jėzus trokšta mūsų, trokšta jų. Abi Tereses jungia troškimas numalšinti Jėzaus troškulį, pasotinti Jo meilės troškimą, priimti Jo širdies švelnumo gūsius.

4. Christian Feldmann [Kristianas Feldmanas]. Juoda tikėjimo naktis: Teresė iš Lizjė / iš vokiečių k. vertė Rasa Atroškevičienė. – Marijampolė: Ardor, 2003. – 174 p.

5. Monika-Maria Stöcker. Didžiosios meilės žygdarbis: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (1873–1897): knyga jaunimui ir ne tik jaunimui / iš vokiečių k. vertė Zita Karpavičienė. – Marijampolė: Ardor, 2000. – 223 p.

 
       
  © Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2006 ^^^              KIT, 2006